Ayat 49

Terjemah
TUGAS RASUL ADALAH MEMBERI PERINGATAN
Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu."
(Qs 22 Al-Hajj: 49)

◄►

Tafsir Jalalain
49.◄(Katakanlah, "Hai manusia!) yakni penduduk Mekah (Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kalian") dan jelas peringatannya, dan aku adalah pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►