Ayat 46

Terjemah
maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati  yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu  mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta, ialah hati yang di dalam dada.
(Qs 22 Al-Hajj: 46)

◄►

Tafsir Jalalain
46.◄(Maka apakah mereka tidak berjalan) mereka orang-orang kafir Mekah itu (di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami) apa yang telah menimpa orang-orang yang mendustakan sebelum mereka (atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar?) berita-berita tentang dibinasakannya mereka dan hancurnya negeri-negeri tempat tinggal mereka, oleh sebab itu mereka mengambil pelajaran darinya. (Karena sesungguhnya) kisah yang sesungguhnya (bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada) kalimat ayat ini berfungsi mengukuhkan makna sebelumnya.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►