Ayat 38

Terjemah
IZIN BERPERANG BAGI ORANG-ORANG MUKMIN
Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya  Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat.
(Qs 22 Al-Hajj: 38)

◄►

Tafsir Jalalain
38.◄(Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman) daripada perbuatan-perbuatan kaum musyrikin. (Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat) di dalam amanat yang dititipkan kepadanya (lagi mengingkari nikmat) ingkar terhadap nikmat-nikmat-Nya; mereka adalah orang-orang musyrik. Makna ayat ini ialah bahwa Allah akan mengazab mereka.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►