Ayat 22

Terjemah
Setiap kali mereka hendak ke luar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka,  niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan), "Rasailah azab yang membakar ini."
(Qs 22 Al-Hajj: 22)

◄►

Tafsir Jalalain
22.◄(Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka) tempat mereka diazab (lantaran kesengsaraan mereka) yang menekan diri mereka di dalam neraka (niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya) mereka dipukuli dengan palu-palu besi supaya kembali lagi ke neraka. (Dan) dikatakan kepada mereka, ("Rasailah azab yang membakar ini") azab yang sangat membakar ini.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►