Ayat 2

Terjemah
(Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya dan gugurlah kandungan  segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal  sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat kerasnya.
(Qs 22 Al-Hajj: 2)

◄►

Tafsir Jalalain
2.◄(Pada hari kalian melihat keguncangan itu lalailah) disebabkannya (semua wanita yang menyusui anaknya) yang sebenarnya (dari anak yang disusukannya) ia melupakannya (dan gugurlah dari semua wanita yang sedang mengandung) yakni sedang hamil (kandungannya dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk) disebabkan tercekam perasaan takut yang amat hebat (padahal sebenarnya mereka tidak mabuk) disebabkan minuman keras (akan tetapi azab Allah itu sangat keras) maka mereka takut kepada azab itu.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►