Ayat 12

Terjemah
Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudharat dan tidak  (pula) memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
(Qs 22 Al-Hajj: 12)

◄►

Tafsir Jalalain
12.◄(Ia menyeru) menyembah (selain Allah) yakni berhala-berhala (sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepada dirinya) jika ia tidak menyembahnya (dan pula tidak dapat memberi manfaat kepada dirinya) jika ia menyembahnya. (Yang demikian itu) penyembahan itu (adalah kesesatan yang jauh) sekali dari kebenaran.

Tafsir Ibnu Katsir

◄◄●══════════════◄►═════════════●►►